Název projektu: Snížení energetické náročnosti truhlářské výroby
Registrační číslo projektu
: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0020854
Stručný popis projektu: V rámci projektu budeme realizovat několik dílčích energeticky úsporných opatření. Cílem je modernizace základny výrobního provozu z hlediska vlivu provozu na ŽP a zejména trvalé snížení spotřeby energií truhlářské dílny. Díky realizaci projektu dojde k trvalému snížení negativních dopadů provozu na životní prostředí, zlepšení hospodářských výsledků firmy a stabilizaci stávajících pracovních míst.
Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je trvalé snížení energetické náročnosti truhlářské dílny společnosti BOULIT s.r.o. K dosažení efektivní úspory konečné spotřeby energie povede realizace několika dílčích aktivit:
- Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov - zlepší tepelně technických parametrů a pracovní mikroklima výrobních hal a dojde ke snížení spotřeby tepla na vytápění, ke snížení spotřeby primárního paliva a k redukci provozních nákladů,
- Modernizace zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu - instalace moderního automatického kotle na biomasu s větší tepelnou účinností, což povede ke snížení spotřeby primárního paliva a k redukci provozních nákladů,
- Modernizace soustav osvětlení - světelné zdroje na základě LED technologie, což povede ke snížení spotřeby silové elektřiny, k redukci provozních nákladů a ke snížení environmentálního zatížení prostředí z důvodu redukce emise skleníkových plynů (CO2),
- Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku - instalace fotovoltaické elektrárny střešní GRID ON systém, k přeměně energie slunečního záření e pro využití vyrobené elektřiny pro vlastní potřebu výrobního areálu, což povede ke snížení spotřeby silové elektřiny a k redukci provozních nákladů a ke snížení environmentálního zatížení prostředí z důvodu instalace redukce emise skleníkových plynů (CO2).
Výstupy projektu:
Snížení nákladů na energii o 332,2 tis. Kč/rok,
- zefektivnění energetického hospodaření společnosti,
- posílení konkurenceschopnosti společnosti:
- zlepšení pracovního prostředí,
- celkový rozvoj společnosti
- upevnění pozice společnosti na trhu a s tím spojená stabilizace, případně tvorba nových pracovních míst ve strukturálně postiženém regionu.
- Snížení nákladů na energii o 332,2 tis. Kč/rok.
Tento projekt je realizován s finanční podporou Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
Celkový rozpočet projektu: 3 505 080,00 Kč
Získaná dotace z fondů EU: 1 448 380,00 Kč

Název projektu: Zkouška kouřotěsnosti a požární zkouška nového typudřevěných dveří v dřevěné a ocelové zárubni
Registrační číslo projektu
: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0028086
Stručný popis projektu: Předmětem projektu je nákup certifikovaných služeb spočívající v realizaci série odborných zkoušek potvrzujících kouřotěsnost a požární odolnost nově vyvinuté konstrukce jednokřídlých a dvoukřídlých dveří v dřevěné a ocelové zárubni.
Cíle projektu: Cílem projektu je ověřit vlastnosti nově vyvinutých bezpečnostních protipožárních dveřních systémů včetně digitálních zámkových systémů a získání příslušných protokolů o zkouškách potvrzující status požárně bezpečnostních dveřních systémů.
Výstupy projektu: Získání 4 ks protokolů potvrzujících certifikované zkoušky kouřotěsnosti a požární odolnosti.
Tento projekt je realizován s finanční podporou Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
Celkový rozpočet projektu: 1 148 574 Kč
Získaná dotace z fondů EU: 574 287 Kč

Kde nás najdete

JIRKOV
Žižkova 1793
431 13 Jirkov

Mobil: +420 739 018 573, +420 734 249 263
E-mail: boulit@boulit.cz

Otevírací doba:
Pondělí až Pátek: 9.00–17.00 h
Sobota: 9.00–12.00 h

KARLOVY VARY
Sokolovská 38/139
360 05 Karlovy Vary 5

Mobil: +420 608 579 020
E-mail: kv@pareto.cz

Otevírací doba:
Pondělí až Pátek: 9.00–17.00 h

Nenašli jste něco? Napište nám!
Děkujeme za Váš zájem. Ozveme se vám co nejdříve.
Hopla! Při odesílání zprávy se něco pokazilo, zkuste to prosím znovu.
Vedení společnosti

BOULIT s.r.o.
Nová Farma 1863
431 11 Jirkov

infolinka: +420 739 018 573
email: boulit@boulit.cz
IČ: 47310499, DIČ: CZ47310499

Jednatel firmy:
Ing. Petr Kozl
email: kozl@boulit.cz

Účetní firmy:
Kostrhunová Jaroslava
+420 777 790 611
email: kostrhunova@boulit.cz

Fakturace / Logistika:
Renata Brožová
+420 734 249 263
email: brozova@boulit.cz

Technologie a výroba:
Latináková Šárka
email: latinakova@boulit.cz

Odbyt:
Petr Ševčík
+420 733 644 132
email: boulit@boulit.cz

Obchodní zástupce:
Markéta Baier
+420 733 132 417
email: obchod@boulit.cz

Projektový manažer stavební divize BOULIT s.r.o:
Jiří Lerch
+420 792 231 344
email: lerch@boulit.cz

V roce 2020 a 2023 získala společnost „BOULIT s.r.o.“ podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, V. výzvy programu Úspory energie (reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0020854 a CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0028086).
Více informací uvádíme zde